We are looking for passionate travelers all over the world, who would like to write with us!

 Svédország egy különleges skandináv ország, ahol sok érdekes és számunkra megepő dologgal találkozhatunk. Ilyen például a Birka nevű sziget, vagy a méretes lyuk Falunban, vagy példul a svéd Versailles Stockholmtól nem messze. Svédország egyik legszebb városában, Uppsalában láthatjuk a legrégebbi városát és a régi paraszt házakat, de ott van még Erik Anders farmja is. Vagy a Skogskyrkogarden temető és a Grimeton rádióállomása is. 

 

 

 

II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben. A jelenlegi brit királynő fia húsz évvel ezelőtt járt először erdélyi felmenői nyomában. A találkozás szerelem volt első látásra, ami mára komoly kapcsolattá vált szép reményekkel. Az elmúlt húsz évben Károly herceg több településre is visszajárt és szervezőmunkába fogott. Az erdélyi táj, az emberek és a nyugalom annyira megragadta a herceget, hogy épületek vásárlásába és azok felújításába fogott.

Samuel Butler utópiáját, az elsősorban angolszász kulturális körökben ismert Erewhon című könyvet olvasva, arra a különös megállapodásra juthatunk, hogy a mű nem csupán kiváló szatírája a viktoriánus társadalomnak, de egy olyan tájra kalauzolja az olvasót, amely drámaian rekonstruálja a „hosszú fehér felhő országaként” ismert Új-Zélandot. Tény, hogy Új-Zéland kapcsán nem a szerző (s még csak nem is a nemzetközileg nagysikerű kortárs Lloyd Jones) jut először az eszünkbe, hanem a távoli szigetország drámai szépsége, amelyről számos útleírás tanúskodik. Új-Zéland emellett szép példája a környezetvédelemnek, az ember és természet elszakíthatatlan kapcsolatának, valamint a fenntartható fejlődésnek, amelyet a szigetország a jól kimunkált idegenforgalmi politikájának köszönhet.

Bővebben